Оборудвани са пилотни учебни стаи в три училища в Кюстендил

Направени са в рамките на проект "Училището – място, където подкрепяме младежите за здравословен начин на живот“

В рамките на проект CB007.2.22.099 „Училището – място, където подкрепяме младежите за здравословен начин на живот“, финансиран по ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България – Сърбия, сe реализира създаването на пилотни учебни стаи, в които по специално разработена методика и оборудване ще се работи за по-здравословен начин на стоеж на учениците по време на учебните занятия.
Екип от специалисти по ресторативно движение работят вече 4 месеца в пилотните училища от град Кюстендил (ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, ПГИМ „Йордан Захариев“, Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“). Бяха проведени наблюдения върху начина на движение и стоеж на учениците, направиха се и анкети за техните двигателни навици и оплаквания, свързани с физическото им състояние. В резултат на тези подготвителни действия се създадоха 7 пилотни стаи в избраните 3 училища, оборудвани с нетрадиционни чинове и места за сядане. Учениците и преподавателите бяха включени в цикъл от демонстрации по време на учебните часове, като беше представена методиката на ползване на оборудването и основните ефекти, които се очаква да се получат в полза на учениците – повишена концентрация, подобрен физически тонус и двигателна способност.
Проектът се изпълнява от СНЦ НИЕ – Кюстендил, в партньорство със Сдружение "Институт за прогрес и сътрудничество за региона на Западни Балкани" – Ниш, Сърбия, както основната му цел е насочена към подобряване на условията, знанията и уменията, свързани с физическото поведение на учениците в училището.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"