В Първо основно училище - Петрич започна изграждането на нови класни стаи

Целта е учениците да преминат на едносменен режим на обучение

В Първо основно училище „Кочо Мавродиев“ започна изграждането на нови класни стаи. 
Целта на новото разширение е учениците да преминат на едносменен режим на обучение. Финансирането за изграждане на нови класни стаи е целево от Министерството на образованието и е в размер на 620 хил.лв. От тях 613 хил.лв са парите за СМР, останалите за надзор. Със средствата ще се изградят три нови класни стаи, една занималня, една учителска стая и санитарни възли, които ще бъдат с възможност за ползване и от деца с увреждания. Срокът за приключване на дейностите по новата учебна база е 150 календарни дни, като общата площ ще бъде 424 кв.м.

„Сбъдва се мечта на поколения учители и на хората в квартала“, каза директорът на Първо основно училище „Кочо Мавродиев“ Аспарух Въчков. Директорът на образователната дирекция в ОбА Нина Попова отчете, че след приключване на проекта, всички ученици ще учат сутрин. „Изготвихме план за действие, приет беше от Общинския съвет, получихме финансиране от МОН. За кратко време извървяхме всички съгласувателни процедури, за да има разрешение за строеж“, обобщи Нина Попова.

Освен Първо основно училище „Кочо Мавродиев“ още две учебни заведения на територията на община Петрич получиха целеви средства от Министерството на образованието и науката. Това са Средно училище "Антон Попов" за подмяна на дървена дограма на трети етаж, ремонт на санитарни възли, ремонт на административен корпус и ПГМЕТ "Юрий Гагарин" - 190 хил.лв за физкултурния салон и около 22 хил.лв лева за ремонт на санитарни помещения в корпуса за практически занимания.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"