Избрани Новини

Стара книга за честването на 24 май в Македония показва РИМ-Благоевград

Тя е "Празднуването деня на Св.Св. Кирилъ и Методий въ турско време въ Македония /спомени и преживелици/“

Днес отбелязваме 24 май – Ден на българската писменост, просвета и култура. По този повод РИМ-Благоевград показва книгата на Тодор Станков „Празднуването деня на Св.Св. Кирилъ и Методий въ турско време въ Македония /спомени и преживелици/ съ повече отъ 30/35 хубави илюстрации“. Отпечатана е в Печатарска кооперация „Едисонъ“ – София, през 1932 г., в обем от 32 страници. Изданието е одобрено от Министерството на народната просвета със заповед № 15096 от 19.05.1932 г. „за учащата се младеж, библиотеките и читалищата“. Цената на книгата е 10 лв., а както е отбелязано в нея, подвързана е 25 лв.
Постъпва в музея през 1980 г. като част от огромното книжно богатство, предоставено от Стоян Нейков от София. Първоначалното състояние на книгата не е добро, но след извършена реставрация и консервация тя е приведена в необходимото за ползване и експониране положение.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)