Окръжен съд - Благоевград създаде нови информационни плакати

Творческите плакати са изработени от ученици от 7 СУ "Кузман Шапкарев“

Креативни и оригинални плакати, изработени по повод 5-та годишнина на образователната програма в Благоевград, са част от новите информационни материали, чрез които ще се обучават децата в цяла България.
Творческите плакати са изработени от ученици от 7 СУ „Кузман Шапкарев“ в Благоевград, с което Окръжният съд е партньор и продължава успешно реализирането на програмата и през 2021 г.
Плакатите ще бъдат разпространени сред участниците в Образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури през учебната 2020/ 2021 г.", която се осъществява съвместно от ВСС и МОН.
ВСС изрази своята благодарност към Окръжен съд – Благоевград и към всички органи на съдебната власт за проявената ангажираност и съпричастност към целите на Образователната програма да повишава правната грамотност и да популяризира работата на съдебната власт.