Днес е Световен ден на климата

България участва активно в общите усилия за смекчаване на изменението на климата

На 15 май всяка година се отбелязва Световният ден на климата, който насочва вниманието към усилията за справяне с настъпилите промени и намаляване въздействието в резултат на човешката дейност.

В тази връзка на 21-та Конференция на Международната общност в Париж през декември 2015 г. е подписано глобално споразумение от 175 страни, в това число и България.

Целта, залегнала в споразумението от Париж, е всички страни да намалят емисиите си на парникови газове до нива, които ще помогнат за ограничаване на глобалното затопляне до 2 градуса по Целзий. Това историческо събитие е крачка напред в борбата с климатичните промени и проправя пътя за глобален отговор от международната общност на предизвикателствата, свързани с климатичните промени.

България участва активно в общите усилия за смекчаване на изменението на климата и адаптация към вече настъпилите промени. Изпълняваме успешно целите си в рамките на европейската политика, като сме намалили глобалните емисии на парникови газове на страната с 53,7% в сравнение с базовата 1988 г.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"