Община Благоевград търси социални работници

Те ще обезпечат предоставянето на 5 новосъздадени социални услуги

Община Благоевград обявява прием на документи за подбор на персонал за работа в социални услуги на територията на общината в рамките на проект: “Нови социални услуги за деца и младежи в Община Благоевград“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Свободните позиции се свързани с обезпечаване на предоставянето на 5 новосъздадени социални услуги (Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за деца и младежи с тежки множествени увреждания, Център за обществена подкрепа, Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст и Наблюдавано жилище) като длъжностите, за които заинтересованите лица могат да кандидатстват са следните:
1. За Дневен център за деца и младежи с увреждания – социален работник, психолог, медицинска сестра, трудотерапевт, рехабилитатор, логопед, детегледач, хигиенист, педагог/специален педагог, готвач/помощник-готвач.
2. За Дневен център за деца и младежи с тежки множествени увреждания – социален работник, психолог, медицинска сестра, трудотерапевт, рехабилитатор, логопед, детегледач, хигиенист, педагог/специален педагог, готвач/помощник-готвач, шофьор.
3. За Център за обществена подкрепа – управител, социален работник, психолог, педагог/специален педагог, трудотерапевт, логопед, хигиенист, огняр, домакин, атр терапевт
4. За Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст – социален работник, психолог, педагог, трудотерапевт, хигиенист.
5. За Наблюдавано жилище – социален работник, психолог.
Всеки кандидат следва да подаде пакет документи, който задължително съдържа:
- Заявление по образец;
- Автобиография;
- Копие от диплома/и за завършено образование, квалификационни курсове и др.;
- Копие от трудова книжка;
- Други документи по преценка на кандидата;
Образец на заявлението за кандидатстване е публикуван на официалната интернет страница на Община Благоевград www.blgmun.com в линк под настоящата обява. Документите се подават в срок до 19.05.2021 г. включително в Деловодството на Общинска администрация - Благоевград, партерен етаж в сградата на Община Благоевград всеки делничен ден от 8.30 до 17.30 ч.
Линк за изтегляне на заявление : http://www.blgmun.com/…/obshtina-Blagoevgrad-priem-na…


Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия