Акция за стари леки коли започна в Благоевград

Принудително ще ги отстраняват

Акция за принудително отстраняване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) стартира на територията на Благоевград от днес.
Установените излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), изоставени от своите собственици по улици, тротоари и зелени площи на територията на Благоевград, ще бъдат принудително отстранявани.
Със заповед на кмета на общината Благоевград от 15-ти септември комисия от звено „Oбщинска охрана, обществен ред и сигурност“ съвместно със сектор „Охранителна полиция“ към ОД на МВР Благоевград установиха и маркираха автомобилите-нарушители.
След като собствениците на изоставените автомобили са издирени, им се съставя предписание за преместване на колите.
Автомобилите на собствениците, които не са изпълнили предписанието за доброволно премахване в указания срок, ще бъдат принудително преместени от лицензиран оператор на специално отредено за това място. Сумата за възстановяване на разходите, направени по преместването, ще бъдат за сметка на собствениците. Максималният престой на този паркинг е 14 дни, след което изоставеният автомобил ще бъде разкомплектован.
Предупреждават се гражданите, които притежават такива автомобили, да ги преместят своевременно.


Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия