Избрани Новини

Преподаватели от Филологическия факултет на ЮЗУ участваха в международна конференция

Тя бе организирана от King's College London

Гл.ас. д-р Мария Багашева, доц. д-р Биляна Тодорова и гл.ас. д-р Валентина Донева от Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ взеха участие в престижната виртуална конференция Languages Future („Бъдещето на езиците“), събитие, което е част от проекта Language Acts and Worldmaking на престижния английски университет King's College London.
Събитието се проведе в рамките на осем дни и в неговата програма бяха включени многобройни прояви – презентации, кръгли маси, арт работилници, театрални представления, филми и др. Включиха се участници от различни държави от Европа, Азия, Южна Америка. В рамките на конференцията лекция изнесе и проф.Дейвид Кристъл, световноизвестен лингвист, специалист по английски език.
Преподавателките от Филологическия факултет на Югозападния университет бяха единствените участнички от България и представиха своето изследване, озаглавено The future of languages in the time of global English language influence: the Bulgarian and Russian case („Бъдещето на езиците във времето на световното влияние на английския език: българският и руският случай“), в рамките на кръглата маса „Нови хоризонти“.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)