За нетърпимост към замърсяването призова кметът на Белица

Чистотата е начинът да се избегнат инфекциозните заболявания

За социална нетърпимост към замърсяването на различни изходни места, важни за развитие на туризма в община Белица призова кметът Радослав Ревански. Това са пътят за КК “Семково“, пътят за местността “Андрианов чарк“, където са разположени Паркът за мечките и RILA FUN PARK, пътят за Драглище и др. Ето какво написа той на страницата си във Фейсбук:
"Природата и реалността ни изпращат ясни сигнали! От нас зависи да направим нашето населено място по-чисто и красиво!
С настоящата информация целим да повишим обществената осведоменост и екологично съзнание, както и да провокираме Вашата ангажираност за повече отговорност към опазването на градските места за отдих, зелени площи, паркови зони и др. Средата, която изискваме да бъде здравословна, чиста и подредена. Защото от нея зависи здравето, качеството на живота ни, бизнесът ни. Средата, която всеки от нас създава – с любов, грижи, средства и труд, но също с безразличие, с пренебрежение, с безотговорност, с очакване друг да свърши работата, друг да възпита децата. В информацията са поставени и важни въпроси, които имат за цел да ангажират общественото внимание, да предизвикат социална нетърпимост към замърсяването на различни изходни места, важни за развитие на туризма в общината ни - пътят за КК “Семково“, пътят за м.“Андрианов чарк“, където са разположени Паркът за мечките и RILA FUN PARK, пътят за Драглище и др. Природата и реалността ни изпращат ясни сигнали. Дали ги разбираме? Нима подобава на Белица да бъде неугледна, замърсена и занемарена? Нима е нужно да обясняваме на беличани – умни, предприемчиви и достолепни, че когато не пазим нашия град, ние вредим на себе си? Нима не си даваме сметка, че деградацията на жизнената среда се отразява на стандарта на живота ни? Или беличани не разбират, че направеното в града е с общите ни пари и, вместо да се направи нещо ново, трябва да се похарчат пак от общите пари за изхвърляне на множеството отпадъци натрупани в местността „Керемидарката“, по пътя за мечките, по пътя за Драглище и др. Колко трудно е да извървиш 20 м, за да изхвърлиш боклука в празния контейнер, вместо да го оставиш на тротоара до пълния или да ги изхвърлим по покрайнините на града ни. Обичаме ли достатъчно децата си, когато мълчим и подминаваме заринати с отпадъци детски и спортни площадки? Отговорни ли сме за бъдещето си, когато пред очите ни се изхвърлят всякакви видове отпадъци и ние си мълчим? Колко дълбок трябва да е общият ни джоб, за да насмогнем на разходите за чистота и поддръжка? А къде е личната отговорност? Какво е личното възпитание? Има ли все още някой, който не е разбрал, поне през времето на карантината и извънредното положение, че чистотата е начинът да се избегнат инфекциозните заболявания?
Уведомяваме Ви отново за пореден път, че в контейнерите тип „Бобър“ се изхвърлят само битовите отпадъци, в кафявите контейнери само растителни отпадъци. Строителните отпадъци се предават за последващо оползотворяване или обезвреждане на лица, които притежават документ за съответната дейност съгласно ЗУО или притежателите ги транспортират до РДНО-Разлог. Ако притежавате отпадъци от ремонтна дейност, не ги изхвърляйте в покрайнините на града или селото. Обадете се на общинската фирма „Мусала-2004“ ЕООД, тел. 0885218716 за извършване на тази услуга. Гражданите, които притежават излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, могат да го предадат безвъзмездно в помещението на административната сграда на Община Белица, ул.„Георги Андрейчин“ №15. Ако вече имате нов автомобил, за стария трябва да знаете, че до предаването му на площадка за съхранение или в център за разкомплектоване сте длъжен да го съхранявате в собствения си имот. Не го оставяйте на тротоара или в зелените площи. Община Белица има сключен договор със „СКРИНО“ ЕООД за организиране на разделното събиране и оползотворяване на отпадъци от МПС, моторни масла, гуми и др.
Намалявайки количеството на отпадъците за депониране, ще увеличим възможностите на града ни за развитие на туризма, ще запазим ценни ресурси, ще спестим средства за заплащане на все по-високи такси за отчисления, ще опазим въздуха, водата и почвата от замърсявания, ще подобрим облика на общината ни."


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен