Изложба на детски рисунки представят в Белица

Тя е под надслов "Моето родно място и неговите красоти“

На 09.04. (петък) от 10.00 ч., Община Белица в партньорство със сдружение в обществена полза „Дамяница“ организират в сградата на ДГ „Надежда“ изложба на детски рисунки под надслов „Моето родно място и неговите красоти“.
Децата от детската градина ще представят своите творби, а за всички участници ще има подаръци и лакомства.
Изложбата се организира в изпълнение на Дейност 5 „Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност“, в рамките на проект „Прилагане на мерки за социално – икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Белица“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № BG05M9OP001-2.018-0027-2014BG05M2OP001-C01 и ще бъде излъчвана на живо във фейсбук страницата на проекта „Община Белица - Проект по интеграция“


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"