Поканиха ЮЗУ преподавател за лекционен курс в казахстански университет

Това е поредно международно признание за високото ниво на преподавателите

В рамките на академичната мобилност и междууниверситетското партньорство гл.ас. д-р Елена Калапсъзова от Катедрата по германистика и романистика бе поканена да води лекционен курс в Жетиския държавен университет имени И.Жансугурова – Талдъкорган, Казахстан (Zhetysu University named after Ilyas Zhansugurov). Това е поредното международно признание за високото ниво на преподавателите от Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“.
Гл.ас. д-р Калапсъзова ще води лекции по „Основи на литературния анализ“ на студентите от бакалавърските специалности „Чужди езици" (изучаване на два чужди езика) и „Превод“ в катедра „Чужди езици и превод“ на Филологическия факултет. Дисциплината е избираема и в нея са се включили всички студенти. Обучението е на английски език, провежда се онлайн в платформата Google Meet и ще завърши с изпит.


Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"