Книга, отпечатана в ИК "Н.Рилски“, е призната за монографичен труд с национално значение

Автор на първия български диалектен атлас от изоглосен тип е Катерина Ушева

Отпечатаният от Издателския комплекс „Неофит Рилски“ на ЮЗУ „Атлас на вокално-консонантното взаимодействие в южната част на ятовата изоглосна зона” бе номиниран и признат за монографичен труд с национално значение от БАН. Автор на първия български диалектен атлас от изоглосен тип е Катерина Ушева – възпитаничка на Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Трудът е част от докторската дисертация на Ушева, защитена в Катедрата по български език в ЮЗУ „Неофит Рилски“, а научен ръководител е видният български учен и почетен професор на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Иван Кочев.
Преди да получи тази висока оценка на национално ниво, монографичният труд беше представен на онлайн заседание в Москва (Русия) в края на миналата година и предизвика силен интерес сред членовете на международната комисия по Общославянския лингвистичен атлас, в която участват учени от 14 държави.
Д-р Катерина Ушева е гл.ас. към Института за български език при БАН и член на Българската комисия по Общославянския лингвистичен атлас и алумна на Югозападния университет „Неофит Рилски“.


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"