Избрани Новини

"Топъл обяд” в община Кочериново ще има и през 2021 година

От 21 януари 114 лица от населени места в общината ще получават топъл обяд по проекта

Община Кочериново продължава и през тази година изпълнението на програмата за осигуряване на топъл обяд за най-нуждаещите се.
През 2021 година обхватът е разширен и от 21 януари 114 лица от населени места в община Кочериново ще получават топъл обяд по проект "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Кочериново", операция тип „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОПХ, ФЕПНЛ, което е двойно повече от обслужваните лица през 2020 г.
Проектът е с продължителност до 27.04.2021 г., като има тенденция за удължаване на срока и обхваща лица, които поради бедност и продължаващата епидемична обстановка в страната са в затруднение да осигурят прехраната си.
Всеки работен ден с доставка до домовете потребителите на социалната услуга ще получават супа, основно ястие и хляб, а при реализирани икономии по проекта се предоставя и десерт.
Заявления продължават да се приемат в Информационния център на община Кочериново /партера на общината/, където може да бъде получена и допълнителна информация относно допустимите лица и документите за кандидатстване.


Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден