Избрани Новини

Колоритен концерт от песни и танци очаква жителите на Белица

Участват фолклорни и вокални групи от различни възрасти в общината

За трети път в рамките на проект „Прилагане на мерки за социално – икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Белица“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № BG05M9OP001-2.018-0027-2014BG05M2OP001-C01, Община Белица в партньорство със сдружение в обществена полза „Дамяница“, организират концерт с участието на фолклорни и вокални групи от различни възрасти в община Белица.
Концертът се организира в изпълнение на Дейност 5 „Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност“ и ще бъде излъчван на живо във фейсбук страницата на проекта „Община Белица - Проект по интеграция“. 
Начален час за провеждане - 17.00 ч. днес на централния площад в Белица или при влошени метеорологични условия в сградата на НЧ ,,Георги Тодоров - 1885''. Поканени са жителите на цялата община и техните гости при стриктно спазване на епидемиологичните мерки.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)