Избрани Новини

Масово залесяване се провежда в Банско

Освен в курортния град, залесяват в Осеново и Гостун

В рамките на националната Седмица на гората покрай новоизградения участък на улица „Найден Геров” в Банско бяха засадени фиданки от конски кестен, червен дъб и акация, а в землищата на селата Осеново и Гостун - горскоплодни фиданки. Дните от тази празнична седмица традиционно са посветени на масови залесявания, в които се включват хиляди хора от цялата страна.
В засаждане на дървета в Банско и в землищата на съставните села на общината се включиха кметът Иван Кадев, председателят на ОбС Димитър Русков, зам.кметът Костадин Атанасов, директорът и зам.директорът на ТП ДГС „Места” инж.Димитър Пидов и инж.Милена Петрова, зам.директорът ТП ДГС "Добринище" Любен Тосков, служители на общинския отдел „Озеленяване” и горски работници, кметските наместници на селата Гостун и Осеново Илия Белев и Георги Чепилев.
От 1925 година досега, с кратки прекъсвания, България всяка година отбелязва Седмицата на гората. В Закона за горите, приет през същата година, е утвърден празникът на залесяването: „...всяка година най-малко по два дни да се употребяват за работа по залесяването и в горските култури. Освен това всяка година през пролетта Министерството на земеделието и държавните имоти в съгласие с това на Народното просвещение урежда Празник на залесяването, в който са длъжни да вземат участие учениците от всички училища заедно с учителите, а така също и войската и трудоваците“.
Държавническото отношение на ръководствата на община Банско и на горските стопанства на територията на общината за залесяване е традиция, която през годините е имала различни измерения, но винаги е поддържана жива. Тази година тя се реализира със съдействието на ЮЗДП - Благоевград, което безвъзмездно осигури фиданки.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)