Започва Националният литературен конкурс в памет на Мими Праматарова

Темата е "Климатът – „невъзможните срещи“ – какво сподели Снежният човек на един Щъркел“

За петнадесета поредна година Националният доверителен екофонд обявява литературния си конкурс за Национална награда за природозащита на името на Мими Праматарова. Темата за тази година е „Климатът – „невъзможните срещи“ – какво сподели Снежният човек на един Щъркел“.

Крайният срок за изпращане на литературните произведения е 7.05. 2021 г.

Наградите ще се обявят на 7.06. 2021 г.

Да припомним:

Мими Праматарова е родена на 4 юни 1956 г. в Благоевград.
Завършва гимназия през 1974 г. в родния си град. Като ученичка участва активно в кръжоците по биология в гимназията. От 1976 до 1981 година следва биология в биологическия факултет на Софийския университет. Специализира екология и опазване на растителността и флората.
Участва в Научноизследователската ботаническа студентска експедиция “Странджа – Сакар 1977 – 1979 г.” Събрани, обработени и предадени са около 5000 хербарни листа. От Научноизследователската ботаническа студентска експедиция “Източна Стара планина” – 1980-1981 г. са събрани и предадени 2500 хербарни листа. От двете експедиции са направени представителни колекции за Природонаучен Музей, Бургас.
От 1981 до 1990 г. работи като биолог в Национален парк “Пирин. През тези години Мими Праматарова създава и оставя изключително богат хербарий за националния парк, който и досега се поддържа и е в основата на информацията за управлението на парка. Остават и десетки нейни тетрадки и дневници, съдържащи изключително ценна информация за биоразнообразието на парка. Голяма част от тази информация е в основата на дисертационни трудове за парк “Пирин”, с което Мими дава своя съществен принос и за развитието на ботаническата наука в България.
От 1990 до 1996 година Мими работи като главен експерт по биологичното разнообразие в Районната инспекция по околна среда Благоевград. Тя е известна със своята последователност при прилагане на принципите и законодателството в сферата на природозащитата. Участва активно при подготовката и обявяването на Национален парк “Рила”.
От 1996 година до края на живота си Мими Праматарова е първият директор на Национален парк “Рила”. Може да се каже, че тя понесе на раменете си цялата тежест за създаването на институцията, на екипа, и за създаването и приемането на първия План за управление на парка.
Като директор на Национален парк “Рила” Мими Праматарова твърдо поема всяка новаторска идея, разбира и се стреми към прилагане на най-съвременните принципи на природозащитата и модели за управление на защитените територии. Също в този период тя истински и в дълбочина разбира и най-важното – да приложи непоколебимо принципа за широко участие при управление на парка. Вместо в конфликт с противниците, тя поема по стръмния път на привличане на партньори и печелене на поддръжници. В тази си работа тя истински увлича своите колеги и става пример и за управителите на други защитени територии.
С изключителната си любов и енергия Мими Праматарова се отдава на работата с деца. Хиляди са децата, които тя е заразила с неподправената си любов към природата.
Изключителна в своите познания и умения в областта на природозащитата, тя винаги имаше  смелостта да бъде първа и да посрещне и осъществи всяка нова идея. Гледаше надалече в бъдещето и е сигурна в успеха на новото.
Кристално чиста в делата и помислите си, в чисто човешки план, Мими Праматарова бе забележителен, верен приятел, жизнерадостна, силна, ярка във всичките си изяви!

Поклон!Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"