Откриват обект "Рекултивация на депо за неопасни отпадъци – Симитли“

Дейностите са извършени по проект с европейско финансиране

Приключиха строителните дейности по рекултивация на депото за битови отпадъци в Симитли. Днес от 11.00 часа с официална церемония ще бъде открит обект „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци – Симитли“. Дейностите са извършени по проект с европейско финансиране и са изпълнени в срок.

На ритуала за приключване на работата по рекултивация на депото за неопасни битови отпадъци са поканени представители на Министерството на околната среда и водите, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, Басейнова дирекция – Благоевград и РИОСВ – Благоевград, представители на изпълнителя на строителството „Обединение „Симитли Инженеринг 2020“, на фирмата, осъществяваща надзор и други официални лица.

Проектът „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци – Симитли“ е на стойност 1 492 696.96 лева. Проектът се осъществява с финансовата помощ от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. С рекултивацията на депото за битови се намалява замърсяването на околната среда и се предотвратява риска за здравето на населението. Ще се извърши и биологическа рекултивация.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"