Фотоконкурс "Гората в моя живот" обяви ДГС - Кюстендил

За първите трима наградени ще има фотопътешествие

ТП „ДГС Кюстендил” по повод Седмицата на гората организира фотографски конкурс на тема  „Гората в моя живот“.

Могат да участват ученици и студенти, както и неучащи младежи на възраст до 28 г.

Всеки участник може да изпрати до 20 броя снимки в JPEG/JPG формат с размер на всяка до 10 МВ на e-mail: [email protected] в срок  до 6.04.2021 г.

Не се допускат фотоколажи, както и снимки, участвали в други конкурси. Творбите трябва да са свързани с гората, нейните обитатели или да представят творческите виждания на авторите.

Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има следната информация:

- заглавие на снимката,  име на автора , учебно заведение, клас/курс/

- година на заснемане и приблизително местоположение /ако е възможно/

- за участници под 18 г. - възраст и име на родител/настойник и телефон за връзка       

Селектираните от комисията за оценка най-добри творби ще бъдат публикувани на  страницата на стопанството, във фейсбук и на сайта му.

Освен грамоти и предметни награди, за първите трима класирани участници, при желание,  ще бъде организирано фотопътешествие на територията на горското стопанство.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"