Детската млечна кухня в Петрич е вече с удължено работно време

Домашният социален патронаж ще продължи да работи без промяна

Съгласно заповед на министъра на здравеопазването, считано от днес, всички ученици в община Петрич преминават на обучение в електронна среда от разстояние.
Преустановява се присъственото обучение и за децата в детските градини.
Преустановяват се и присъствените групови занимания на децата и пълнолетните лица с увреждания в Дневен център "Слънце" и Дневен център "Надежда".
Продължават индивидуалните занимания с децата в Център за обществена подкрепа - Петрич.
Детската млечна кухня ще продължи да работи, като с цел избягване на струпване на родители пред гишето за храна, се удължава времето за получаването й от родителите с един час - от 11:00 до 13:30 часа вместо до 12:30 часа, както досега.
Община Петрич има готовност за разкриване на дежурна група в Детска градина № 3 "Слънце" за деца на медицински специалисти, работещи в МБАЛ "Югозападна болница" за периода от 22 до 31 март. Медицинските специалисти са уведомени за тази възможност, но на този етап няма да се възползват.
Звено „Домашен социален патронаж“ ще продължи да работи без промяна в утвърдения график.
Четири медицински сестри, работещи в детски градини и училища, ще продължат да изпълняват трудовите си ангажименти в МБАЛ „Югозападна болница“.


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"