Кюстендилският музей ще реализира нов проект

Той е озаглавен "Консервация и реставрация на културни ценности от фонда на РИМ - Кюстендил"

Консервационно-реставрационната лаборатория на Регионалния исторически музей в Кюстендил ще бъде оборудвана със съвременни материали за консервация и реставрация на движими културни ценности с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Това стана ясно след публикуване на резултатите от конкурсната сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства на страницата на министерството: http://mc.government.bg/…/7738_Rezultati%20ot%20konkursna…
Проектът, озаглавен "Консервация и реставрация на културни ценности от фонда на РИМ - Кюстендил", предвижда закупуване на апартура и химикали за консервация и реставрация на артефакти от силикатни материали (керамика фаянс), метал – желязо, мед и сплавите й, благородни метали, и на стенописи. В периода на неговото изпълнение реставрираните предмети от фондовете Археология, Нумизматика, Етнология, История на българските земи XV-XIX в. и Нова и най-нова история ще бъдат включени в изложба „Непоказвани културни ценности от фонда на РИМ - Кюстендил“ и ще бъдат дигитализирани и предстваени в публичното пространство, някои и в триизмерно изображение.