В Благоевград започва благоустрояването на улица "Листопад"

Общата стойност на проекта е 1 276 590.99 лв.

Община Благоевград започна изпълнението на проект „Изграждане и благоустрояване на ул.„Листопад“ в IV микрорайон”, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.008-0012-C01 от 18.06.2020 г., Анекс 1 № BG16RFOP001-1.008-0012-C02 от 08.03.2021 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Благоевград. Общата стойност на проекта е 1 276 590.99 лв., от които европейско финансиране в размер на 1 085 102.34 лв. и национално финансиране 191 488.65 лв. Продължителността на проекта е 16 месеца.
Основната цел на проекта е изграждане и благоустрояване на ул."Листопад" в IV микрорайон, чрез създаване трайно подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики и носимоспособността на настилката, осигуряване на условия на безопасност на движение, комфорт на пътуването и добро отводняване на улицата, осигуряване на естетична и хармонична среда, с което ще подобри жизнената и работната среда на жителите и гостите на Благоевград. Цели се създаване на достъпна, безопасна и уютна градска среда, повишаване стандарта на живот на населението и намаляване на социалните различия.
Проектът ще допринесе за постигане на екологичен комфорт и стандарти, отговарящи на съвременните изисквания за развитие на европейските градове. Чрез реализиране на предвидените дейности ще се постигне синергичен ефект с изпълнените до момента мерки в района за подобряване на градската среда, с което ще се подобри функционалността и достъпността до IV микрорайон и цялостно подобряване облика на града.

Началната пресконференция, на която ще се представи проектът, е днес от 10.00 часа. Събитието ще се състои онлайн.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"