Избрани Новини

Културен мост събра онлайн партньори от Белица и Щип

Обсъдиха управлението на културните събития

На 10-12 в Белица се проведе дейност 3 - укрепване на капацитета в трасграничния район за управление на културните събития и културното наследство от проект ′′Културен мост през вековете ", № CB 006.1.21.107 на INTERREG програмата, между партньорите Народно читалище "Георги Тодоров 1885", Белица и Центъра за развитие на източен планов район в Република Северна Македония.
Дейност 3 обхваща две тридневни обучения: първото на тема ′′Управление на културното наследство ", а второто за ′′Управление на културни събития ". Осъзнаването на тази дейност ще акцентира върху значението на културните събития за развитие на културния туризъм. Бяха обхванати всички аспекти на управлението на културното наследство и неговото устойчиво оползотворяване. Същевременно заинтересованите страни от двете страни на границата бяха обучавани да създават, планират, осъществяват и управляват културни събития в полза на развитието на туризма.
Събитието се проведе виртуално /онлайн/. За представителите на община Белица се проведе в голямата зала на читалище ′′Георги Тодоров 1885" , а за представителите на Северна Македония събитието се проведе в Хотел "Изгрев" в Щип. Тридневните обучения бяха организирани според всички здравни мерки и за опазване здравето на гражданите от Covid-19.
От екипа на проекта от Белица дейността беше представена и се проведоха интерактивни работи в групи. На събитието присъстваха 30 участници от двете страни.
Тази дейност допринесе за подобряване на уменията и знанията на заинтересованите страни в региона на Източното планиране с цел по-добро използване на материалното и нематериалното културно наследство за насърчаване на културния туризъм и развитието на подходящата туристическа оферта в трансграничния регион.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)