ЮЗУ организира онлайн състезания с формат на матура

Те са по математика, биология, география, физика и химия

За поредна година Природо-математическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ организира провеждането на състезания с формат на държавен зрелостен изпит по математика, биология, география, физика и химия. Те се провеждат под формата на електронни тестове, решаването на които става онлайн. Участието в тях е безплатно за учениците. За всички състезания е необходима предварителна служебна регистрация на учениците в системата за електронно обучение на ЮЗУ „Неофит Рилски“, която се извършва след получаване на писмена заявка от съответното училище и учител на имейл: [email protected]
Електронните тестове могат да бъдат решавани в компютърен кабинет в съответното училище или от домовете на зрелостниците, в избран от училищното ръководство ден и час. Учениците получават обратна връзка за верните отговори и постигнатия резултат веднага след решаването на теста. Системата позволява да се предоставя и допълнителна информация по въпросите, на които не са дали верен отговор.
Резултатите от състезанията се признават за равностойни на кандидатстудентски изпит по съответните матуритетни предмети. На тяхна база се изготвят поименни сертификати, които дават възможност на зрелостниците да кандидатстват за прием във всички специалности в Природо-математическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"