5 март е Световен ден на енергийната ефективност

Към края на март ще бъдат обновени 1932 сгради със 129 442 жилища

На 5 март отбелязваме Световния ден на енергийната ефективност. Води началото си от 2004 г. и популяризира енергийната ефективност като един от начините за опазване на околната среда.

Днес не е възможно да си представим живота без ток, течаща топла вода, телефони, компютри, автомобили, но трябва ли заради тези наши удобства да забравим за природата?

Цялата икономика днес зависи от енергията. Животът на планетата зависи от слънцето, водата, вятърът, които ни дават енергията.

„Ефективно“ – означава да използваме разумно енергията.

„Разумно“ означава да ограничим до минимум употребата на невъзобновяемите енергийни източници (въглища, нефт, газ), чиито запаси са твърде ограничени и чиято употреба замърсява околната среда.

Световният ден на енергийната ефективностк е чудесен повод да припомним направеното, сподели зам.министър на МРРБ Николай Нанков в профила си във Фейсбук:
- Към края на март ще бъдат обновени 1932 сгради със 129 442 жилища, това води до спестени 928 гигаватчаса електроенергия годишно, а генерираните парникови емисии ще намалеят с около 316 килотона на година.
- Надграждаме постигнатото с европейски средства в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост на България – програмата „Зелена България“ - общ бюджет 2 млрд.лв., като 1,427 млрд.лева от тях са предвидени за жилищния фонд. Очакваният ефект е да бъдат обхванати 6,8 млн. кв.м разгъната застроена площ, а след изпълнението на проектите да бъдат спестени 680 киловатчаса електроенергия годишно. Предвижданият екологичен ефект е парниковите газове да бъдат намалени с 230 килотона.
- По програмата са предвидени и 354 млн. лв. безвъзмездна помощ за обновяване на публичните сгради и 282 млн. лв. за саниране на сгради от търговията, услугите и индустрията.

Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"