Съветниците дадоха зелена светлина за ПУП за изграждане на нова черква

Общинският съвет прие Отворена концепция за развитието на Благоевградска област за 2021 – 2040 г

На днешното заседание Общинският съвет прие Отворена концепция за развитието на Благоевградска област за 2021 – 2040 г. Тя бе представеная пред съветниците от професор Тадаръков, който е един от създателите й. В подкрепа на концепцията в залата становище от името на ръководствата на университетите прочете адв.Йордан Стоянов, който също е част от екипа, изработил концепцията. Инж.Захари Донев също подкрепи концепцията, отбелязвайки важността от приемането й и отговорността на общинските съветници.
На днешното заседание общинските съветници приеха Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност. Утвърдени бяха и правилата относно провеждането на конкурсите за избор на управители по реда на Закона за публичните предприятия, както и съставът на комисията, която ще проведе тези конкурси.
На днешното заседание съветниците постигнаха съгласие и дадоха зелена светлина за ПУП за изграждане на нов храм на кооперативния пазар.
Гласувано бе и изменение на ОУП за м. Митници.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен