Четири благоевградски села, детски и учебни заведения получиха финансиране от МОСВ

Финансират се детски кътове, места за отдих и спорт, облагородяване на зелени площи

Благоевградските села Логодаж, Бело поле, Рилци и Покровник спечелиха по 10 000 лв. финансиране от конкурса „Обичам природата и аз участвам“, който бе обявен от Министерството  на околната среда и водите и ПУДООС в рамките на кампанията „Чиста околна среда 2021“. Кметовете, написали и внесли проектите, ще използват финансирането за детски кътове, места за отдих и спорт, както и за облагородяване на зелени площи.
В същия конкурс с одобрени по 5 000 лв. са проектите на XI ОУ “Христо Ботев“, които ще изградят класна стая на открито, ДГ № 2 „Св.Богородица“, които ще обновят откритото си пространство с проекта „Прекрасен двор за детството“ и ДГ “Първи юни“, чиито средства ще бъдат оползотворени с изграждане на екоцентър „Уча, играя, спортувам сред природата“.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен