Избрани Новини

Разлог е община с традиции в предоставянето на социални услуги

Разшири пакета от предлаганите социални услуги за подкрепа на уязвими семейства и деца

Община Разлог разшири пакета от предлаганите социални услуги и мерки за подкрепа на уязвимите семейства и деца, както и предоставяне на по-добра грижа за децата и социална интеграция на семейства и деца, като успешно реализира проект „Ремонт на помещения, предвидени за разкриване на Център за обществена подкрепа в Разлог“ и през месец март миналата година Центърът за обществена подкрепа започва да функционира като делегирана от държавата дейност с капацитет 20 места.
В ЦОП се предлагат широк спектър от услуги и дейности за подпомагане на деца и семейства в риск с цел предотвратяване на институционализацията на децата и преодоляване на други рискови ситуации за тяхното развитие.
Децата в риск и техните семейства на територията на общината, включени в териториалния обхват на ЦОП, имат възможност да ползват социалните услуги, които са им необходими с оглед ефективното им социално включване и зачитане правото на децата.
ЦОП работи както с отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“, така и с родители, които сами са потърсили помощ за справяне с различни проблеми в семейството и извън него. Възможността в ЦОП да се работи с родители, които сами са потърсили услугите на специалистите в центъра е изцяло насочена към подкрепа и съдействие за преодоляване на кризите и рисковете за детето и семейството. Изключително важно е да се оказва необходимата подкрепа на всяко дете, независимо от обстоятелството.
Въпреки че откриването на центъра съвпадна с разразилата се пандемия от COVID – 19 и обявяването на извънредно положение в цялата страна, Центърът за обществена подкрепа успя да заработи и първите потребители започнаха да посещават центъра още през месец април.
От откриването досега през центъра са минали 48 потребители.
В ЦОП работи квалифициран екип от специалисти, който в своята работа се стреми към постигане на социално благополучие и включва както работата, така и нейното управление.
„Ние в ЦОП приемаме нашата работа не като професия, а като мисия. Мисия, която е по – ефективна когато „ насърчава“ , а не когато „ съдейства“ за социална промяна. Стремежът ни е да насърчаваме тази социална промяна, решението на проблемите, свързани с човешките взаимоотношения и свободата на хората да подобрят своето положение и да повишат благополучието си“ – сподели Даниела Панева, директор на ЦОП.


Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май