ЮЗУ "Неофит Рилски“ проведе първите кандидатстудентски изпити

Най-голям е интересът към електронните изпити по български език и по английски език

Днес в Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведоха първите за тази година кандидатстудентски изпити. Най-голям е интересът към електронните изпити по български език и по английски език.
Сред първите кандидат-студенти бяха Калоян Милков, Анна Луканова, Анатолия Божинова, Мария Амбаркова, Сияна Ризова, Ванеса Николаева и др.
„Избрах да кандидатствам в Югозападния университет, защото е добър университет, университет с традиции“, сподели Калоян Миленков от София, който се яви на изпит по английски език и ще кандидатства за специалност „Психология“. Сред желаещите да изучават тази специалност е и Мария Амбаркова, която е избрала да се обучава в Югозападния университет, защото съпругът й е възпитаник на университета и е сигурна, че ще получи висококачествено образование.
Ванеса Николаева от Радомир бе сред кандидатите, които се явиха на два конкурсни изпита – по български език и по английски език. Тя сподели, че е избрала Югозападния университет, защото никой друг от университетите в региона не предлага обучение по „Приложна лингвистика“ – специалността, в която иска да се обучава.
„Отзивите на моите приятели за ЮЗУ „Неофит Рилски“ са много добри, затова избрах да кандидатствам тук“, споделя Сияна Ризова от София. Тя се яви на изпит по английски език.
Електронните изпити в Югозападния университет ще се провеждат всеки работен петък до 11 юни и всеки работен ден от 14 юни до 5 юли 2021 г. Университетът провежда електронни изпити по български език, история на България, география на България, биология, английски език, математика и химия. Практическите изпити в университета ще се проведат през месеците март, април и юни.
Подробна информация, свързана с условията за прием и графика за провеждане на изпити, ще намерите на сайта: www.swu.bg.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен