Избрани Новини

Ниските доходи и безработицата са най-сериозните проблеми за кюстендилци

Резултатите от анкетата ще доведат до решения от страна на общинската администрация

Най-съществен проблем в Кюстендил са ниските доходи –62,8%, безработицата с 36,3%. Миграцията и липсата на грижа за околната среда са на трето място с 31,4%. Такива са резултатите от проведена публична анкета относно обществената осведоменост и ангажираност на гражданите на община Кюстендил, информира БНР.

Анкетата е направена по проект „За чист въздух в Кюстендил“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в периода август – ноември 2020г.

Анкетата включва 30 въпроса, тематично разделени в четири подчасти - от екопрофила и от социалния и обществения живот. Като най-съществен проблем в Кюстендил се очертават ниските доходи – 62,8%, а след него се нарежда безработицата с 36,3%.

Миграцията и липсата на грижа за околната среда са получили еднакъв брой посочвания - 31,4%. Живеещите в Кюстендил определят като най-сериозен екологичен проблем за града нередовното събиране и извозване на отпадъците – 42,2%.

Замърсеният въздух и лошата поддръжка на зелените площи и междублоковите пространства са посочени като втори по значимост казус – с по 36,3%.

Лошото качество на питейната вода се нарежда на трето място с 29,4%, а липсата на чистота в града – на четвърто с 27,5%.

Резултатите от анкетата ще определят подходи и ще доведат до решения от страна на общинската администрация по решаването на екопроблеми на града и района, коментираха организаторите.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)