Младежка организация реализира дългосрочен доброволчески проект

Проектът на "Алтернативи Интернешънъл" бе финансиран от програма Еразъм +

Младежката организация Алтернативи Интернешънъл реализира дългосрочния доброволчески проект "Доброволчество за стратегическо развитие" за периода 2018 и 2020 г в област Благоевград. Проектът бе финансиран от програма Еразъм + - програма за младежта, обучението и спорта на Европейската комисия.

Проектът бе домакин на общо 58 доброволци - 8 за дългосрочен период от 9 месеца и 50 краткосрочни доброволци за 2 месеца. Той се фокусира върху стратегически промени, свързани с осигуряване на достъп до качествена младежка информация, осигуряване на извънкласни и развлекателни дейности за младите хора; популяризиране на доброволчеството като ценност и насърчаване на повече млади хора да участват в доброволчески дейности на местно и международно ниво.

Организацията създаде първото младежко пространство в Благоевград - "Мястото". "Мястото" бе открито през март 2018 г. и предоставя различни възможности за местни млади хора - информационни кампании, културни събития, семинари, обучения и всякакви видове социални и младежки събития. Нещо повече, "Мястото" също осигуряваше ежедневно консултации и  иинформационни услуги за младите хора. "Мястото" даде възможност на местните млади хора да развият своите идеи и да ги реализират там. Освен това проектът допринесе за популяризирането на Еразъм +, ESC и други програми за мобилност за младежи чрез различни дейности - като кампания "Младежка каравана" - доброволците имаха възможност да посетят повече от 20 града в България, да се срещнат с повече от 10 000 млади хора и да разпространят информация за образователните възможности за млади хора, да популяризират доброволчеството като ценност и да насърчат повече младежи да се включват в доброволчески дейности. Освен това доброволците имаха възможност да допринесат за местната общност, като организираха различни социални кампании и благотворителни събития за набиране на средства и помощ на хората в нужда. Такива дейности бяха кампаниите "Мартеница с кауза", "Закуска с кауза", "Образование за всяко дете", "Изплети топлина" и други. В допълнение към това доброволците седмично участваха в благотворителна кухня за бездомни и хора с по-малко възможности съвместно с църквата "Св.Николай Чудотворец".

Накрая създадоха финална брошура, за да споделят удивителното пътешествие на 58 доброволци от цяла Европа, техните истории, преживявания и резултатите на проекта. Разгледайте тази брошура, за да се вдъхновите от невероятните постижения на тези 58 мотивирани и активни млади доброволци.  https://view.joomag.com/booklet-volunteering-4-strategic-developement/0683712001612807436?fbclid=IwAR3cr7dFn3E35kphuv7E6vWWbJ0Cvth7CmJfm7t30jxTRRHZjZVhOqLvlLg

Проектът Volunteering 4Strategic development се финансира от програма Еразъм+ и се изпълни от сдружение "Алтернативи Интернешънъл".Снимка на Деня

Щрихи от Плевен