Колекторските фирми заобикалят 10-годишната давност

Фирмите за събиране на дългове въвеждат нова подвеждаща практика

Асоциацията за защита на потребителите получи редица сигнали от граждани за нова подвеждаща практика на фирмите за събиране на дългове. Тези компании са успели да измислят начин, които да им позволи да заобиколят приетия наскоро закон въвеждащ 10-годишната абсолютна давност. Проверка на АЗП установи, че някои колекторски компании подтикват граждани, набедени за техни длъжници, да подписват споразумения за признаване на дълга. По този начин лицето губи правото си да се позове на давността. Така например ако до достигането на 10-годишна абсолютна давност остават няколко месеца, при подписването на такова споразумение тя започва да тече отначало. Често хората са оставени в заблудата, че подобно споразумение не се отразява на срока за давност.

Друга практика на колекторските фирми е да претендират освен за главницата на дълга, но и за лихвите, описани в погасителния план на дадена банка. Банките понякога, за да си възстановят първоначално отпуснатите средства, са принудени да се откажат от лихвите в опит да накарат длъжника да изплати поне главницата. Когато колекторски компании изкупят тези кредити, често на безценица и срещу едва няколко процента, те започват да искат от длъжниците да платят цялата сума, посочена в погасителния план на банката (главница + банкова годишна лихва).

От АЗП ще сезират Комисията за защита на потребителите, както и националният омбудсман Диана Ковачева, които имат реални властови възможности, да предприемат необходимите действия за опазване на правата на българските граждани.

АЗП възлага своите очаквания на Ковачева, която е призвана от висотата на заемания от нея пост да защити по категоричен начин интересите на българските граждани.

АЗП апелира към потребителите да бъдат по-внимателни при подписването на каквито и да било документи от фирмите-събирачи на дългове. Призовава ги да четат внимателно, по възможност да се съветват с адвокати за своите права, да сигнализират АЗП и да използват пълноценно информационните възможности на интернет.

Въведените в края на ноември рестрикции с цел ограничаване на разпространението на Ковид-19, доведоха до ръст на необслужваните кредити. Данните показват, че двойно повече са домакинствата, които не могат да плащат кредитите си в сравнение с 2019 г. Очакванията са, че тази тенденция ще продължи да се засилва. Забелязва се и ръст на потребителските кредити, което вероятно е продиктувано от Ковид-19 кризата, предизвикала затварянето на бизнеси и безработица.

Справка в БНБ сочи, че кредитите за домакинства възлизат на 25.492 млрд.лв. (21.6% от БВП) в края на декември 2020 година. Спрямо същия месец на 2019 г. те се увеличават с 6.6% (6.9% годишно повишение през ноември 2020 година). Трендът на увеличение се наблюдава и при потребителските кредити. Според БНБ те възлизат на 11.898 млрд.лв., което е ръст от 5% спрямо декември 2019 г. (5.4% годишно повишение през ноември 2020 година).Снимка на Деня

Щрихи от Плевен