Избрани Новини

Кадастралните карти на села от Петричко са готови

Възражения се приемат до 1.03.2021 г.

Община Петрич уведомява гражданите на посочените населени места, че Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград съобщава, че са изработени и приети кадастралните карти и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на:
- с. Първомай;
- с. Струмешница;
- с. Скрът;
- с. Габрене;
- с. Ключ;
- с. Яворница;
- с. Коларово;
- с. Самуилово;
- с. Беласица;
- с. Камена;
Кадастралните карти и кадастралните регистри на недвижимите имоти са обявени в СГКК – Благоевград, ул.„Иван Михайлов“ №49, вх.Б, ет.4 и в кметствата на съответните населени места.
Заинтересованите лица могат да правят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград. Възраженията (на основание чл. 46, ал.1 от ЗКИР) с вписан точен идентификатор на имота се подават в срок до 1.03.2021 г. включително в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград ул.„Иван Михайлов“ №49, вх.Б, ет.4.
Създаването на кадастралните карти и кадастрални регистри и процедирането на тяхното одобрение е изцяло в компетентността на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, но Община Петрич чрез техническите експерти по населени места, кметовете и кметските наместници, както и експертите от Общинска администрация Петрич от това направление, ще окажат пълно съдействие на жителите на посочените населени места за запознаване с изготвените кадастрални карти и кадастрални регистри, както и за изготвяне и подаване на възраженията при необходимост.


Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май