ЮЗУ провежда научна конференция “Светът в криза: политики и медийни отражения”

Това е първата международна конференция по интелектуална история

Първата международна конференция по интелектуална история към Югозападния университет "Неофит Рилски" е междудисциплинарен форум, който цели да събере на едно място учени, изследователи, практици и теоретици от цял свят, които да представят и обсъдят идеи и резултати от изследвания, свързани с важни теми от сферите на социалните и хуманитарните науки, и изкуствата.

Конференцията ще се проведе днес и утре и е под наслов "Светът в криза: политики и медийни отражения".Снимка на Деня

Щрихи от Плевен