ЮЗУ е домакин на онлайн международна конференция

Темата е "Културно наследство и културен туризъм в трансграничния регион България-Гърция"

Днес ще се проведе Международната българо-гръцка научна конференция "Културно наследство и културен туризъм в трансграничния регион България-Гърция". Конференцията е организирана в рамките на проекта "Интегриране на трансграничното значение на историческите и археологически ценности на България и Гърция в една устойчива туристическа дестинация" с акроним "Култура без граници" (Integrating Bulgaria-Greece Cross-Border Significance Historical And Archeological Assets Into One Sustainable Thematic Tourist Destination) (Borderless Culture) , договор № В2.6с. 02/30.11.2017 г. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020.

Заради пандемията от Ковид-19 конференцията ще се проведе онлайн. Домакин на научното събитие е Факултетът по изкуствата към Югозападния университет "Неофит Рилски", който е партньор по проекта. В рамките на онлайн конференцията ще бъдат дискутирани общите проблеми по съхраняването на културното наследство в трансграничния регион и превръщането му в ресурс за развитие на културния туризъм в тази част на Балканите и Европа.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен