Избрани Новини

Населението в Гоцеделчевско намалява

За изминалата 2020-та година прирастът на населението в града и общината е отрицателен

За изминалата 2020-та година прирастът на населението в град Гоце Делчев и общината е отрицателен.
Съставените актове за раждане в община Гоце Делчев през 2020-та година са общо 494 на брой, а децата, родени в МБАЛ „Иван Скендеров”, са 423. Отчита се намаление на раждаемостта спрямо предходната година. Данните показват, че през 2020-та година съставените актове за раждане в общината са с 35 по-малко, а родените деца в болницата са с 11 по-малко, отколкото през 2019-та година.
Новородените жители на град Гоце Делчев са 159. В сравнение с 2019-та година новородените са с 21 по-малко. Общо 122 деца са родени в кметствата на територията на общината: в село Баничан – 1, Борово – 7, Буково – 9, Господинци – 7, Брезница – 37, Корница – 16, Лъжница – 21 и Мосомище – 24. Общо родените деца на територията на цялата община са 281, което е с 11 по-малко от миналата година.
Пресъставени през 2020 г. са 71 акта на деца, които са родени в чужбина, като сред тях най-много са тези от Турция, Гърция, Германия и Великобритания.
Наред с традиционните български имена, не са рядкост и по-атрактивни имена, които родителите дават на децата си. Сред тях са Миран, Ксеня, Сарп, Аараон, Салфет, както и такива, които са вдъхновени основно от популярни сериали.
През 2020-та година са съставени общо 161 акта за сключен граждански брак в община Гоце Делчев, като тези в град Гоце Делчев са 110 на брой. Пресъставените актове от чужбина са 17 на брой В сравнение с предходната година общият брой на сключените бракове е с 3 повече.
Сключените бракове в кметствата на територията на общината са 34 на брой. В село Баничан – 1, в Брезница – 19, в Буково – 1, в Господинци – 2, в Корница – 2, в Мосомище – 4 и в Лъжница - 5.
Съставените актове за смърт в регистрите на община Гоце Делчев са 386 на брой, което е с 48 повече спрямо предходната 2019-та година. От тях пресъставените актове за смърт от чужбина са 7. Починалите жители на гр.Гоце Делчев през 2020-та година са 221, на Баничан – 13, на Борово – 17, на Брезница – 42, на Буково – 11, на Господинци – 5, на Корница – 27, на Лъжница – 14, на Мосомище – 34, Добротино - 1 и на Делчево - 1. Общият брой на починалите на територията на общината е 386 души, като от тях жители на гр.Гоце Делчев са 221, а на кметствата – 165.
Данните показват, че за 2020-та година прирастът на населението в гр.Гоце Делчев е отрицателен – родените са 159, а починалите - 221. В община Гоце Делчев прирастът също е отрицателен, тъй като родените са 281, а починалите 386.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)