ЮЗУ проведе студентска научна сесия по Междукултурна комуникация "Кроскултурен PR“

Включиха се 16 четвъртокурсници от специалност "Връзки с обществеността“

В катедра „Връзки с обществеността“ към Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ се проведе Третата студентска научна сесия по Междукултурна комуникация „Кроскултурен PR“.
Сесията, която се проведе онлайн, беше посветена на 65-годишнината от членството на България в ООН и предстоящия Европейски ден на жертвите от престъпления, включително и инспирирани от омраза.
С авторски разработки за особеностите на различни общности и култури и успешни стратегии за делово общуване с техните представители се включиха 16 четвъртокурсници от специалност „Връзки с обществеността“.
В своето встъпително слово организаторът на сесията гл.ас. д-р Радостина Михайлова подчерта, че на фона на постоянно нарастващите неравенства и задълбочаващото се глобално недоверие между различните народи, изграждането на приобщаващ мултилатерализъм и преодоляването на езика на омразата към различните в публичното говорене, е една от първостепенните задачи на съвременния PR, още повече, че междукултурните равнища на ефективна комуникация стават все по-определящи за постигане на набелязаните цели в деловия свят.
За отличното си представяне в категорията „Общности в България“, сертификат получиха студентите Венцислава Радева, Магдалена Василева и Георги Овчарски, а в категорията „Култури извън границите на България“ – Силвия Димитрова, Любослава Георгиева и Светослав Богомилов.


Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия