Факултетът по педагогика на ЮЗУ бе съорганизатор на международен форум в Москва

В престижния форум участваха над 500 учени

Факултетът по педагогика на Югозападния университет „Неофит Рилски“ бе съорганизатор на ежегодно провежданите „Шамовски педагогически четения“ в Руската федерация по покана на Международната академия на науките по педагогическо образование и лично на академик проф. д.п.н. Сергей Георгиевич Воровщиков – завеждащ Лабораторията по експериментална психология и педагогика в Московския градски педагогически университет и на ст.н.с. д-р Анна Петровна Суходимцева от Института за стратегии в развитието на образованието към Руската академия по образование.
В престижния форум участваха над 500 учени, които представиха доклади по актуални проблеми на образованието в 22 научни секции.
Заседанията на секция № 3 „Иновативни аспекти на развиващото обучение“ бяха подготвени и реализирани с творческите усилия на преподаватели от Факултета по педагогика, съвместно с видни руски учени. Модератори в тях бяха доц. д.н. Лидия Цветанова-Чурукова и ст.н.с. д-р Анна Петровна Суходимцева. От общо 30 доклада в секцията – 19 бяха представени от България и 11 от руски учени-изследователи.
Деканът на Факултета по педагогика ☑доц. д-р Янка Стоименова поздрави участниците в конференцията от името на целия академичен състав на факултета и на студентската общност и изрази увереност, че провежданият форум ще укрепи сътрудничеството между учените-педагози в двете страни и ще обогати педагогическата наука с нови изводи и решения. Доц.Стоименова изнесе доклад, посветен на геометричната пропедевтика в началните класове.


Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия