Община Благоевград и ВУЗ-овете в града ще си сътрудничат

Предстои подписване на меморандум за сътрудничество

Предложение за меморандум за сътрудничество между Община Благоевград и висшите учебни заведения на територията на Община Благоевград отправи към ректорите кметът инж.Румен Томов.
На среща с ръководствата на четирите висши учебни заведения се коментираха възможностите за подобряване на взаимодействието между ръководството на града и университетите в посока на икономическото развитие на града в глобален и дългосрочен план. Обсъдена бе потенциалната роля на академичния сектор като движеща сила на промяната съвместно с другите заинтересовани страни, икономическите перспективи и предизвикателства пред развитието на Благоевград и необходимостта от разширяване на сътрудничеството на местната власт с университетите и научния сектор. Срещата завърши с предложение за подписване на меморандум за сътрудничество и заявка за създаване на координационен съвет към кмета на Община Благоевград, който да подпомага начертаната вече стратегия на местно икономическо развитие на Община Благоевград.


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"