Комисия ще огледа щетите от наводненията в Гоцеделчевско

Нормализира се положението в общината след проливните дъждове

Нормализира се положението в община Гоце Делчев след проливните дъждове в края на миналата и началото на тази седмица. Общинското ръководство благодари на гражданите за активността и бързо подадените от тях сигнали, като разчита и занапред да информират своевременно за всякакви възникнали проблеми. Благодари и на всички служители и институции, които успяха да реагират бързо и адекватно на всички подадени сигнали и да овладеят ситуацията.
За да бъде направена пълна оценка на нанесените щети по речните корита, е сформирана комисия, която ще направи оглед в града и населените места в общината.
За съжаление, все още някои жители на общината използват речните корита за свои нужди – изхвърлят всякакви отпадъци, изградили са стопански или други постройки и съоръжения, обособили са си обработваеми площи и градини. Недопустимо е речните корита да бъдат ползвани за такива цели и нужди. В тази връзка кметът на общината издаде разпореждане, с което приканва всички хора от Гоце Делчев и селата от общината, които имат подобни постройки или използват земята като лично стопанство, да разчистят тези площи и да приберат инвентара си, за да може да бъде освободено речното корито.
Сформираната комисия, която ще направи оглед на състоянието на реките и техните корита, ще направи проверка и на наличните обекти, постройки или земеделски стопанства, както и тяхната законност.
Събитията от началото на седмицата за пореден път показаха, че няма по-голяма сила от природата и всички ние трябва да се съобразяваме с това. В тази ситуация е необходимо всеки да прояви своята лична отговорност, за да не се допускат нови и още по-големи щети, които могат да застрашат живота, здравето и имуществото на жителите на община Гоце Делчев.


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"