Сезонът за групов лов на дива свиня няма да бъде удължен

Следващият уикенд е последна възможност за ловците да излязат на излет

Изпълнителната агенция по горите потвърди, че сезонът за групов лов на дива свиня няма да бъде удължен и че следващият уикенд ще бъде последената възможност за ловците да излязат на излет. Съгласно изискванията на чл. 54 от ЗЛОД груповият лов на дива свиня е разрешен до втората неделя на януари 2021 г., ако няма издадена последваща заповед от Министерството на земеделието, храните и горите. Към момента такава не е издавана, като няма и сериозни причини, които да налагат удължаване на срока за групов лов на дива свиня поради факта, че запасът на вида в страната е силно редуциран както от заболяването Африканска чума по свинете, така и от отстреляните животни по време на ловните излети.

Според официалните данни на ИАГ от началото на 2020 година до 4 януари 2021 г. са отстреляни почти 16 000 бр. диви свине в страната. За същия период през 2019 г. са отстреляни 32 000 бр. диви свине, което е спад с около 50%. Резултатите показват, че запасът на дивата свиня значително е намалял, като има ловностопански райони в Северна България, където се срещат единични животни.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен