Две пречиствателни станции ще се строят в община Петрич

Общината получи одобрение за финансиране на проектите

След години усилия, изготвяне и актуализиране на проекти, защита пред финансиращия орган, в община Петрич ще започне изграждането на две пречиствателни станции за отпадни води – за град Петрич и за село Първомай. Проектите попадат в приоритетите за финансиране на МОСВ.
Капацитетът на възловото за град Петрич съоръжение е 38 890 еквиваленти жители /постоянно живущи, промишленост, работещи тук, туристи, приходящи/. След одобрението за финансиране на стойност малко над 15,770 млн.лв. се предвижда изграждането на пречиствателната станция, довеждаща инфраструктура, пътна връзка, външен водопровод, довеждащ колектор и електрозахранване, механично и биологично стъпало за пречистване на отпадни води.
За втория одобрен проект - изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на с.Първомай, е заложено довършване на канализационната мрежа на селото, изграждане на пречиствателна станция, изграждане на довеждащ колектор, отвеждащ колектор за заустване и водопровод. За село Първомай се тръгва от първи етап – довършване на канализацията. Финансирането е на стойност – малко над 1 894 000 лв.
Значението на двете възлови съоръжения се определя от факта, че река Струма е трансгранична за България, а най-големият приток е река Струмешница. Водите се заустват без пречистване. С изграждането на пречиствателните съоръжения ще се подобри състоянието на речната вода, което ще рефлектира положително и върху почвата. Освен това ще се подобри състоянието на река Струма в съответствие с изискванията на Европейския съюз – директива за пречистване на водите. Не на последно място – наличието на пречиствателна станция за отпадни води отваря вратата на Петрич за кандидатстване и със следващ стратегически проект – пречиствателна станция за питейната вода.
Кметът на общината Димитър Бръчков открои получената подкрепа и свършена съвместна работа за пречиствателните станции от двамата депутати Георги Динев и Стоян Божинов. „Това е пътят за Петрич и така наистина се случват проектите“, обобщи кметът.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен