Мобилен рентген и бактерицидни лампи закупи болницата в Петрич

Предназначен е за пациенти в невъзможност да се движат

Мобилният рентгенов апарат е от съвременен клас, модел на пазара от две години. Той е предназначен за пациенти в невъзможност да се движат, лесен за маневриране, позволява да бъде разположен максимално близо до пациента. 
 
Новият апарат разполага с мощна рентгенова тръба, която позволява извършването на всички видове рентгеноложки изследвания. Мобилният рентген е оборудван с високочестотен генератор, има и прецизен колиматор, благодарение на който се намалява облъчването, както и отделни програми за анатомията, което улеснява работата с него. Стойността на модерният мобилен рентгенов апарат е 40 000 лв. Освен него в болницата вече са монтирани 5 от поръчаните 10 бактерицидни лампи за дезинфекция и обеззаразяване на въздуха. Бактерицидните лампи могат да бъдат използвани в присъствието на хора. Приложението им e с огромно значение в настоящата усложнена обстановка.
 
Така продължават усилията на местната власт за оборудване на болницата в Петрич с апаратурата, необходима за ефективно лечение на пациентите. Всичко се съгласува с медицинските специалисти и се закупува.