ЮЗУ обяви конкурс за млади учени за най-добра публикация

Краен срок за приемане на публикациите - 30.11.2020 година

Югозападният университет "Неофит Рилски" и Съюзът на учените в България - клон Благоевград обявяват конкурс за млади учени за най-добра публикация в периода 1 ноември 2019 - 1 ноември 2020 година.

Участниците ще бъдат разделени в три групи:

млади учени (до 30 години);
редовни докторанти;
студенти.
Награди:

Първа награда - 150 лв. + едногодишен абонамент на списание "Наука".
Втора награда - 100 лв. + едногодишен абонамент на списание "Наука".
Трета награда - 80 лв. + едногодишен абонамент на списание "Наука".
Всеки кандидат е необходимо да представи в стая 1421(или на [email protected]) само по една публикация, съпроводена с кратка творческа биография.

Краен срок за приемане на публикациите - 30.11.2020 година.

Комплексната оценка на публикациите отчита:

авторитет на списанието, в което е публикувана статията (чуждестранно или българско - реферирано, с импакт фактор);
престижност на научния форум (международен форум в чужбина или в България, с международно участие или национален);
актуалност, теоретична и практико-приложна значимост.
За допълнителна информация и въпроси: [email protected]; 0885378961.



Снимка на Деня

Щрихи от Плевен