Днес празнуват парашутисти и художници

Думата художник е заимствана от старославянско хждогъ - „опитен, сръчен“

Денят на парашутиста е празник в България и се отбелязва на 18 октомври. Чества се с решение на министъра на отбраната Валентин Александров от 17 март 1994 г. На тази дата през 1944 година Парашутната дружина получава бойно кръщение в битката при Стражин.

Думата художник е заимствана от старославянско хждогъ - „опитен, сръчен“, произлизащо от готското handags - „сръчен, изкусен“, производно на handus - „ръка“. В този смисъл, от етимологическа гледна точка „художник“ в съвременния български език (както и в руския) означава майстор-живописец, но думата се използва и като по-общо определение за създатели на творби с естетически качества: скулптура, резба и др. В контекста на съвременното изкуство (където смесването на техники е често срещано) практиката в България е да се използва и думата артист (от лат artist).

Липсата на производен глагол от съществителното „художник“ в българския, а и в други езици, води до известни трудности, когато трябва да се обозначи работенето с бои при създаване на картина като произведение на изкуството. „Рисувам“ означава всъщност „правя рисунка“, „скицирам“ (например с молив), а глаголът „боядисвам“ има в наше време различно значение („багря, покривам нещо с боя“). Тромавите изрази „турам бои“, „полагам бои“ (20 век) не са добили гражданственост. Единствен що-годе точен вариант за изразяване на дейността на художника с глагол е книжовното „живописвам“.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия