Избрани Новини

В Благоевград започват да раздават хранителните пакети

Пунктът се намира в сградата на ІХ Основно училище "Пейо Яворов

Областният съвет на Български Червен кръст – Благоевград започва разпределянето на хранителни продукти по Оперативна програма за храни и/или за основно материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Операция 2 “Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“ 2017-2019 г.

Едночленните и двучленните семейства ще получат по един хранителен пакет, а тричленните и по-големите семейства - по два хранителни пакета. Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 16 раздавателни пункта в цялата област и ще продължи до 30 ноември 2020 г. Всеки правоимащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис.

Списъците на подлежащите за подпомагане лица се изготвят и предоставят на Българския Червен кръст от Агенцията за социално подпомагане, която е и Управляващ орган на Оперативната програма.

Общото тегло на един хранителен пакет е 22,710 кг. и съдържа следните 16 вида хранителни продукти: пшенично брашно – 3 кг.; ориз – 1 кг.; спагети – 1,5 кг.; лютеница – 0,500 кг.; зелен фасул консерва – 2,400 кг.; домати-консерва – 1,600 кг.; грах зелен – 1,600 кг.; гювеч консерва – 1,600 кг.; конфитюр – 0,500 кг.; говеждо месо - консерва – 0,300 кг.; говежди кюфтета - консерва – 0,600 кг.; пиле фрикасе консерва – 0,600 кг.; консерва риба – 0,510 кг.; захар – 3 кг.; леща – 1 кг.; олио – 3 литра.

Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекция „Социално подпомагане“ и включват следните категории:

• Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2018/2019 г.
• Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец 08.2020 г.
• Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2019/2020 г.
• Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 363,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец 08.2020 г.

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
тел./факс: 073/88-50-94, e-mail: [email protected]

• Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 08.2020 г.
• Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 08.2020 г., а по отношение на еднократните помощи - за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.
• Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) въз основа на установено индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.

Пълномощник на правоимащото лице може да получи хранителните продукти срещу следните документи:

• Пълномощно, подписано от правоимащото лице, което не е задължително да бъде нотариално заверено, но следва да е подписано от правоимащото лице.
• Лична карта на правоимащото лице.
• Лична карта на упълномощеното лице.

Пунктът за разпределяне на хранителните продукти в Благоевград се намира в сградата на ІХ Основно училище „Пейо Яворов“ – ж.к. Ален мак, ул. „Борис Ангелушев“ № 1. Всеки работен ден от 19.10.2020 г. до 30.11.2020 г. пунктът ще бъде отворен от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Бенефициентите, включени в програмата, освен своите лични карти трябва да носят и здрави торбички. Носенето на маски е задължително.

Подробна информация гражданите могат да получат от служителите в Областния съвет на Българския Червен кръст и Дирекция „Социално подпомагане” - тел. 073 83 20 81; 073 88 54 43; 073 88 17 66.Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май