Общинските съветници в Банско осъдиха с декларация действията на село Баня

"Ще предприемем съответните законосъобразни действия", заяви кметът Кадев

Като първа точка в дневния ред на днешното си заседание, общинските съветници в Банско приеха декларация, с която изразяват мнението на всички жители на община Банско, чиито представители са те в местния парламент.
В изказване пред съветниците кметът Иван Кадев изказа благодарност от свое име и името на съгражданите си към акад.Юлиан Ревалски – председател на БАН, проф. Васил Николов – зам.председател на БАН, доц.Даниел Вачков – директор на Института за исторически изследвания и проф.Лизбет Любенова – директор на Научния архив на БАН за незабавниия отговор на молбата ми за експертно становище във връзка с опита да бъде подменена историческата истина за родното място на Неофит Рилски. „Очакваме и Министерството на културата да се произнесе относно неправомерно поставената паметна плоча с невярно съдържание в публичното  пространство, след което ще предприемем съответните законосъобразни действия”, подчерта той.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен