Финансиране за над 16 000 лв. получава Община Благоевград от МТСП

Ще се осигурят условия за непрекъснат образователен процес на 33 деца и младежи

Финансиране за над 16 000 лв. получава Община Благоевград от фонд „Социална закрила“ на МТСП.

Фонд „Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната политика ще финансира проектното предложение на Община Благоевград по целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирани от държавата дейност, от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII.
По този начин ще се осигурят условия за непрекъснат образователен процес на общо 33 деца и младежи, които учат и са настанени в Преходното жилище и четирите Центъра за настаняване от семеен тип, които функционират на територията на община Благоевград.
Проектното предложение включва закупуване на компютърни конфигурации, мултифункционални устройства и преносими компютри на обща стойност 16 500 лв.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"