Община Петрич отново предлага изграждане на кръгово кръстовище при зеленчуковия пазар на Кърналово

Търси се решение в дългосрочен план за решаване на проблема с четириклонното кръстовище

Кореспонденцията Община Петрич с АПИ за намиране на решение в дългосрочен план за решаване на проблема с четириклонното кръстовище при тържището за плодове и зеленчуци край село Кърналово е от 2016 година. Тогава е изпратено първото писмо след пореден фатален инцидент. Първите предприети действия бяха свързани с маркировката и осигуряване на по-добра осветеност на кръстовището.

В следващо писмо от Община Петрич припомнят за всички тежки пътни произшествия предвид натовареността на участъка, част от третокласен републикански път, който поема тежкотоварния трафик и към ГКПП „Златарево“. Предложението на Община Петрич е за изграждането на кръгово кръстовище, което значително ще намали рисковете за пешеходци и водачи на МПС, имайки предвид факта, че този третокласен републикански път се пресича с общинските пътища към селата Кърналово и Рупите. Освен това в района на същото кръстовище има постоянно движение на пешеходци и превозни средства с животинска тяга, които отиват на зеленчуковото тържище. Факт са и нови инвестиционни намерения, в това число освен модернизация и изграждане на ново разширение на Газова компресорна станция „Петрич”, към базата на която води също кръстовището при тържището на село Кърналово, предстои и изграждането на нова газова станция. През кръстовището е и отклонението за археологическия  обект „Античен град Хераклея Синтика“. През последните години се изградиха още земеделски борси в този район, което допълнително натовари кръстовището.

Със същото решение на проблема преди седмица излиза и след заседание комисия от представители на Областно пътно управление – Благоевград, РУ „Полиция“-Петрич и Община Петрич. От предварителните проучвания се установява, че за да се реализира кръговото кръстовище с параметри, съобразени със съвременните изисквания, ще е необходимо включване на части от имоти – общинска собственост. Община Петрич декларира официално съгласие кръстовището да се развие и в обхвата на части от съседни общински имоти. За изграждането на кръгово кръстовище в участъка на републиканския път при кърналовското тържище имаше събрана и подписка на жители на съседните села, която беше внесена до ресорните институции. Очаква се решението на Агенция „Пътна инфраструктура“ и МРРБ.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"