Избрани Новини

Асоциацията по ВиК проведе извънредно заседание

То бе свикано от Областния управител

В съответствие с  разпоредбите на Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК днес се проведе извънредно заседание на  Общото събрание, свикано от Областния управител в качеството му на Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация ЕООД – гр. Плевен. При провеждане на заседанието бяха спазени актуалните разпоредби, заповеди и указания, касаещи превенцията от COVID- 19.

Единодушно присъстващите приеха План за опазване на околната среда 2020 – 2024 год., включително план за собствен мониторинг и програма за управление на утайките на основание чл. 5.5 и чл. 6.4 (д) – (е) от  Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК  системите  и  съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Приети бяха също  докладът  за дейността на  ВиК  ЕООД Плевен за 2019 година в съответствие с чл. 12.4 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК  системите  и  съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, както и “Подробна инвестиционна програма за    2020г.“ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен. В рамките на заседанието на ВиК  Асоциацията бе прието решение за препоръчителния размер на вноската на  държавата в бюджета на Асоциацията за 2021 година на основание чл. 20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация.

В точка разни бяха разгледани въпроси, касаещи възстановителните ремонти на пътната настилка от страна на ВиК след отстраняване на аварии, водоснабдяването в областта и др. Областният управител Мирослав Петров запозна присъстващите членове на ВиК Асоциацията с резултатите от провелата се в края на юни работна среща за състоянието и проблемите на водоснабдителната система „Черни Осъм”, като подчерта, че изграждането на магистрален водопровод „Черни Осъм” ще гарантира водоподаването и към двете области – Плевен и Ловеч.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)