Избрани Новини

РС - Дупница обяви търг за помещение за банков офис

Целта е улеснение на гражданите

С цел осигуряване на комплексно обслужване на посетителите на Съдебната палата в Дупница  за внасяне на дължими такси депозити и др., Районен съд-Дупница открива процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за банков офис.  То се намира на партерния етаж на сградата. Договорът ще бъде за срок от 5 години, се посочва в заповедта на административният ръководител съдия Иван Димитров.
Банковият офис ще служи за обслужване на физически  и юридически лица във връзка с внасяне на дължими такси, депозити и др. по сметки на работещите институции на съдебната власт, както и по сметки на други съдилища, прокуратури,следствени служби и институции.
Началната тръжна цена е размер на едномесечна наемна вноска - 245,00 лв. с включен ДДС. В нея не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и др.
Заявления за участие в търга се подават при административния секретар в ст. №13, ет. II-ри на Районен съд - Дупница, ул.Николаевска №15, в срок до 17.00 на 6.08.2020 год.
Търгът ще се проведе на 13.08.2020 год. от 10.00 часа в сградата на Районен съд - Дупница.
Условията за търга са публикувани на интернет страницата на Районен съд- Дупница: https://dupnitsa-rs.justice.bg/bg/news3/11998
За повече информация - тел. 0701/51015 - административен секретар
e-mail:  drs@mbox.contact.bgТоп Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)